podporte nás

Ak vám naša práca dáva zmysel, môžete nás podporiť napr. aj dobrovoľným finančným darom priamo na náš účet. Podporíte tak celú našu službu, ktorá sa týka prevažne zakladanie zboru v Pezinku. Váš dar nám pomôže vykryť napr. aj extra náklady spojené s častým cestovaním do Pezinka, keďže sa nám ešte stále nepodarilo relokovať. Sme však v procese.  Sme vďační za každé Euro.

finančná podpora

Podporiť nás môžete jednorázovo alebo sa môžete stať našim pravidelným podporovateľom, napr. 1x mesačne.

Číslo účtu: SK63 1100 0000 0029 3932 4701

Poznámka: dobrovoľný dar

ĎAKUJEME.