30 dní k minimalizmu – deň 20

autor

Tomi Štrba

Je to pravdepodobne najznámejší biblický Žalm. Dávidov. Dvadsiaty tretí. Prvý verš znie nasledovne:

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.

Aké odvážne tvrdenie. Nič mi nechýba. Wow. V iných prekladoch Biblie sa píše “nebudem mať nedostatok”. Dávid, ten, ktorý zabil známeho Goliáša sa tu navyše prirovnáva k ovci. V dnešnej dobe dosť nešťastné prirovnanie. Veď predsa nebuc ouca. A predsa. Slovami proroka Izaiáša:

Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou.

Ovce sú údajne strašne hlúpe. Presne ako počítače. Vedeli ste, že počítače sú strašne hlúpe? Každý jeden krok im musíte naprogramovať. Inak neurobia nič. Ich výhodou však je, že sú strašne rýchle. To, čo im naprogramujete urobia neskutočne rýchlo. Ale späť k ovciam. Nekomfortné prirovnanie, však?

Ovca toho nepotrebuje veľa, aby bola spokojná. Stačia jej zelené pastviny, voda a pocit bezpečia. To všetko je úlohou pastiera, ktorý ju usmerňuje, vedie a chráni. Niekoľko storočí po Dávidovej smrti o sebe Ježiš hovorí:

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.

Je krásne pozorovať túto líniu v Biblii. Mne z toho vyplýva nasledovné. Sme ako ovce, ktoré nutne potrebujú pastiera. Inak sa strácame a ženieme sa za vecami, ktoré nie sú pre náš život podstatné. Kristus je ten dobrý pastier, ktorý ťa túži viesť životom, ukázať ti, čo je dôležité a čo nie. Tak nechaj sa viesť a buc ouca, veď to nie je hanba.

 


 

Dnes pokračujeme v triedení detských vecí, lepšie povedané Aďka pokračuje. Keďže sa nám po našej dcérke narodil synček, mnohé dievčenské veci už nepotrebujeme. Moja manželka v tom má celkom dobrý prehľad za čo ju chcem verejne pochváliť. Takže dnes odchádza 20 detských vecí. Už majú svojho nového majiteľa tak snáď poslúžia. Celkovo sme sa už zbavili 210 vecí z našej domácnosti. Yes. Ideme ďaleeeeeeej.

Vypočujte si aj novú epizódu nášho podcastu, v ktorej s Aďkou mudrujeme o minimalizme a rozprávame aj o tom, čo nám táto výzva dala.

 

newsletter

Naše príspevky zámerne nezdieľame na sociálnych sieťach! Ak nechcete prísť o nové príspevky na našej stránke prihláste sa do newslettra! O každom novom príspevku, ktorý pribudne na našej sránke (podcast, blog, kázeň), dostanete automaticky notifikáciu na váš email.

Po registrácii prosím skontrolujte svoj email a potvrďte svoje rozhodnutie. Ďakujeme.