30 dní k minimalizmu – deň 7

autor

Tomi Štrba

Toto je už siedmy deň našej novoročnej výzvy. Ak nás sledujete od začiatku, sme radi. Ak ste tu po prvý krát, vitajte. Kľudne si prečítajte predošlé blogy. Veríme, že vás môžu obohatiť. Nás tento čas paradoxne obohacuje aj napriek tomu, že denne sa zbavujeme vecí z našej domácnosti. Poďme ale najskôr ku krátkemu zamysleniu na dnešný deň.

Boh stvoril svet za 6 dní. Či to boli doslova 24 hodinové dni je otázne. To teraz nie je dôležité. Na siedmy deň však Boh oddychoval. Sám Boh oddychoval. Pravdepodobne nebol unavený či prepracovaný. Boh navyše siedmy deň požehnal. V Biblii sa tento princíp dňa oddychu, tzv. sabat, stáva záväzným usmernením pre Izraelský národ. Dostáva sa dokonca aj na zoznam medzi slávnych 10 prikázaní, ktoré máme zaznamenané v Exodus 20:

Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobota pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal sobotný deň a posvätil ho.

Sabat, odpočinok, žiadna práca. Tento koncept poznáme aj dnes. Vo väčšine krajín zažívame dokonca luxus v podobe dvoch dní oddychu. Oddychujeme však skutočne? Dokážeme rešpektovať Boží dizajn a skutočne aspoň na jeden deň týždňa “vypnúť”? Čoraz viac pozorujem, ako strácame túto schopnosť. Vyhovárame sa na dobu, ktorá nás tlačí k podávaniu výkonu, na ktorý nie sme stvorení. Zabúdame však, že dizajn doby, na ktorú sa vyhovárame, je z našej vlastnej dielne. Často tvrdo makáme, aby sme si mohli dovoliť viac či kúpiť viac. A zostáva nám vôbec čas tešiť sa z toho, čo máme? Vychutnať si plody našej tvrdej práce?

Často to robíme s dobrým úmyslom, zabezpečiť rodinu, postarať sa, byť nezávislý. V skutočnosti však zanedbávaním sabatu zanedbávame aj tých najdôležitejších, pre ktorých to robíme. Rodinu, priateľov, vzťahy. Nie je čas na zmenu?

Vyber si jeden deň v týždni, kedy nebudeš pracovať. Aj keď momentálne mnohí z nás pracujeme z domu, nepracujme nepretržite. Znie to radikálne, chce to odvahu, ale stojí to za to.

 


 

Dnes pokračujeme v triedení kníh. Neverím, aké skvosty sa nájdu v našej knižnici. Dnešnú dávku 7 kníh by som rozdelil na 2 skupiny. Encyklopédie vľavo nám poslúžili výborne. Už ich však nepotrebujeme. A tak skončia v knižnici nášho cirkevného spoločenstva CityChurch Pezinok, kde si ich bude môcť niekto požičať. Druhú skupinu, tú vpravo, tvoria knihy z dávnej minulosti mojej drahej manželky. Kedysi ich dostala ako dar, ale nie je to zrovna jej obľúbený žáner. Bez problémov a s radosťou sa ich vzdala. A tak je naša knižnica ľahšia už o 13 kníh. Myslím, že to ešte nie je koniec. Nechajme sa prekvapiť.

 

newsletter

Naše príspevky zámerne nezdieľame na sociálnych sieťach! Ak nechcete prísť o nové príspevky na našej stránke prihláste sa do newslettra! O každom novom príspevku, ktorý pribudne na našej sránke (podcast, blog, kázeň), dostanete automaticky notifikáciu na váš email.

Po registrácii prosím skontrolujte svoj email a potvrďte svoje rozhodnutie. Ďakujeme.