30 dní k minimalizmu – deň 6

autor

Tomi Štrba

Čo všetko potrebuje človek k spokojnosti? Mám dojem, akoby sme nikdy neboli spokojní. A možno to nie je len môj dojem. Denne sme vystavení vnemom a informáciám, ktoré podvedomo formujú naše myslenie. Za mnohé spomeniem napr. nikdy nekončiacu snahu o neustály rast ekonomiky krajiny. Chceme stále viac a viac. A koľko je vlastne dosť? Vždy len trochu viac.

Jedna pasáž Biblie, ktorej veľmi známu časť o láske k peniazom som citoval už v prvom zamyslení, by som rád citoval v širšom kontexte. Čítame z 1. listu Timotejovi 6:

Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Nie samotná zbožnosť, ale zbožnosť so spokojnosťou je veľkým ziskom. Samotná zbožnosť ešte nezaručuje automatickú spokojnosť. Spokojnosť je vedomé rozhodnutie. Plynie z uvedomenia si slov z ďalšieho verša danej pasáže, a to, že nič z tohto sveta si aj tak nemôžeme odniesť. Neodškriepiteľná realita, proti ktorej niet námietok. Ak máme pokrm a odev, máme podľa Biblie dostatočný dôvod na spokojnosť.

Ak sa vedome nerozhodneš žiť život v spokojnosti, nikdy nebudeš spokojný. Snaha dosiahnuť spokojnosť akýmkoľvek iným spôsobom je jednoducho nereálna. Veď mnoho z nás má dostatočný dôvod na túto spokojnosť.

 


 

Dnes som sa rozhodol siahnuť do mojej knižnice. Rád čítam a strážim si svoje knihy. Dlho som na moju knižnicu hľadel ako na nedotknuteľné miesto. S touto výzvou však prišla aj odvaha dotknúť sa nedotknuteľného a začať selektovať knihy. V prvom kole vyberám zopár kníh, ktoré som už čítal a neplánujem sa k nim vrátiť, alebo som ich nečítal a neplánujem ich čítať. Niektoré knihy sa ocitli v mojej knižnici záhadným spôsobom. Ak by ste o nejakú z ponúkaných  kníh mali záujem, rád poskytnem zdarma. Čítajte knihy ľudia, čítajte viac.

Viac o výzve 30 DNÍ K MINIMALIZMU si môžete prečítať v prvom blogu.

 

newsletter

Naše príspevky zámerne nezdieľame na sociálnych sieťach! Ak nechcete prísť o nové príspevky na našej stránke prihláste sa do newslettra! O každom novom príspevku, ktorý pribudne na našej sránke (podcast, blog, kázeň), dostanete automaticky notifikáciu na váš email.

Po registrácii prosím skontrolujte svoj email a potvrďte svoje rozhodnutie. Ďakujeme.