30 dní k minimalizmu – deň 12

autor

Tomi Štrba

Biblické evanjeliá, ktoré zaznamenávajú Ježišov príbeh, sú plné múdrosti. Bola by škoda nedotknúť sa známeho príbehu o mladom boháčovi. Vo svojich evanjeliách nám ho zaznamenávajú Matúš, Marek a Lukáš.

Tento mladý človek prichádza ku Kristovi so správnou otázkou. Pýta sa čo dobré má robiť, aby mal večný život. Prichádza s túžbou po večnom živote. Ježiš ho konfrontuje dodržiavaním Božích prikázaní a vymenúva 6 z nich (nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého). Tento mladý človek však s ľahkosťou odpovedá, že toto všetko dodržiava. Wow. Aký nasledovaniahodný príklad. Dokonca aj Ježišovi sa zapáčil. Keby tu príbeh skončil, bola by to skôr rozprávka. Ježiš však pokračuje ďalej. Prečítajme si to spoločne z Matúša 19:

Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mládenec počul toto slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.

Ako ťažko sa nám vzdáva svojho majetku. Podotýkam, že tento mladý človek sa stretáva so samotným Kristom. Čo by za takéto osobné stretnutie dal každý z nás, však? Alebo radšej nie? Ježiš ho konfrontuje výzvou, ktorú nečakal. Odhaľuje tým v podstate to, že jeho bohom je majetok. Šokujúci koniec. Kto by to bol čakal? Tento mladý človek pohŕda večným životom a mení ho za majetok.

Ako sme na tom dnes my? Tak často spievame v našich kostoloch piesne s bombastickými textami, v ktorých sa “odovzdávame Kristovi so všetkým čo máme”, či vyznávame “všetko tebe dám”. To samozrejme nie je na škodu, len aby to korešpondovalo s realitou. Nie je to ľahké byť ochotný vzdať sa všetkého pre Krista. Myslím, že väčšina z nás by to v momentálnom stave nedokázala. Ani ja. Pozývam ťa k úprimnej sebareflexii. Urob malý krok vpred ešte dnes. Podaruj niekomu niečo cenné, zbav sa niečoho, čo zaťažuje tvoj život. Začni malým krokom. Skontroluj, kde je naozaj tvoje srdce.

 


 

Dnes sme sa pozreli do rôznych zakladačov na dokumenty. Ukrýva sa v nich kadečo. Rôzne časopisy uložené pre prípad, že by som ich potreboval. Samozrejme, že ich už nikdy neotvorím. Ak by mal niekto záujem o pracovné listy z vlastivedy pre štvrtákov, nech sa ozve. Moja manželka je totiž učiteľka a tak sa u nás majú tendenciu hromadiť podobné kúsky. Snáď niekomu poslúžia. Nám už nie. Ideme ďalej.

Viac o výzve 30 DNÍ K MINIMALIZMU si môžete prečítať v prvom blogu.

 

newsletter

Naše príspevky zámerne nezdieľame na sociálnych sieťach! Ak nechcete prísť o nové príspevky na našej stránke prihláste sa do newslettra! O každom novom príspevku, ktorý pribudne na našej sránke (podcast, blog, kázeň), dostanete automaticky notifikáciu na váš email.

Po registrácii prosím skontrolujte svoj email a potvrďte svoje rozhodnutie. Ďakujeme.